Kære køkkenejere!
Vi er et konsulentfirma, der laver en undersøgelse om køkkener og hårde hvidevarer i de nordiske lande. For at opnå indsigt i, hvordan skandinaviske forbrugere tænker og handler ang. indkøb af køkkener og hårde hvidevarer, afholder vi fokusgrupper i København og Aalborg i de kommende uger. Diskussionerne varer ca. 3 timer og afholdes om aftenen. Resultaterne vil blive behandlet fortroligt og anonymt. For din indsats betaler vi 750 kr. kontant.

Hvis du har købt et køkken inden for de seneste 18 måneder og har lyst til at tale med os og andre forbrugere, send da venligst en e-mail til adressen nedenfor (kun én deltager per familie). Glem ikke følgende information:

Emne i e-mailen: Fokusgruppe

Navn:
By:
Alder:
Antal familiemedlemmer:
Tidspunkt for seneste køb af køkken:
Hvor købte du dit køkken?
Købte du også hårde hvidevarer? Hvor?

KMC Management Consultants GmbH
Kontaktperson: Bettina Zola
b.zola@kmconsultants.com

Telefon: +45 2074 7826
(kun mandag, tirsdag og torsdag, kl. 09.00 – 15.00)